Arbetsgång i Fazett Lön
Previous Topic  Next Topic 

Arbetsgång i Fazett LönLöneprogrammet består av två viktiga grunduppgifter:Dessa används i löneregistreringen. Genom att lägga in rätt uppgifter så sköts alla regler som t.ex. skatteavdrag, helt automatiskt.Personal


På första fliken lägger man in grunduppgifter om den anställde:Man kan lägga in en bild på den anställda om man vill. Man lägger in uppgifter om skattetabell samt eventuell jämkning. Jämkning kan ske med belopp eller procentsats, och det framgår av det beslut som den anställda har fått från Skatteverket.


På andra fliken finns uppgifter om bankkonto för utbetalning m.m.Här visas också semesteruppgifter.

På tredje fliken kan man skapa en lönemall, som ligger till grund för löneregistreringen:De löneartsrader som man inte vet antalet i förväg, lägger man in noll.


Fjärde fliken är löneunderlag, som t.ex. skapas från tidshanteringen eller manuellt:Löneunderlaget kommer med på nästa lön eller på den lön som matchar angivet utbetalningsdatum. Är inget datum angivet så är det vid nästa lönetillfälle.


Femte fliken är fasta avdrag, vilket inte är så vanliga, men kan användas för olika typer av procentuella avdrag som skall göras mot bruttolönesumman.Sjätte fliken är en överblick över gjorde löneregistreringar, summerade per lönetyp:


Genom att klicka på en rad i övre rutan, visas detaljerna i ned delen.


Sjunde fliken är till för att hålla reda på olika saker som t.ex. nycklar, arbetskläder etc.
Lönearter


Lönearten är lönesystemets ’artikelregister’:En löneart kan vara av olika lönetyper:


1 - belopp före skatt

2 - belopp efter skatt

3 - sjuklön

4 - reseersättning (18 kronor-regel)   (gäller för 2006)

5 - skatt

6 - förmånsvärde

7 - ackumulatoruppdatering

9 - drivmedel

10 - utdelning


Löneregistrering


I löneregistreringen görs en registrering per anställd:Uppgifter om utbetalningsdatum samt utbetalningssätt anges. Uppgifter hämtas från personalregistret.


För att göra löneregistreringens detaljer, välj mellanfliken ’Specifikation’. Om det finns löneunderlag, visas detta på följande sätt:Godkänn för att ta med i lönekörningen:I detta exempel tas både löneunderlag samt lönemall med.


För att ändra så dubbelklicka på aktuell rad. Då visas detaljerna i nedre delen av bilden:Spara genom att klicka på ’Spara rad’ (även F2 går bra).


För att lägga till en ny rad, klicka på en tom rad och välj ’Löneart’ eller ’Fri rad’. När lönen är registrerad, gå till sista fliken ’Sammanställning’:Här kan man ändra på reglerna för skattberäkning. Lönesystemet gör skatteavdrag enligt gällande regler och tabeller. Normalt så skall det vara ’automatisk skatt’ men vill man så kan man välja t.ex. valfritt skattebelopp’.


Man kan även lägga in semesteruttag samt registrera arbetat tid i timmar.


Man kan nu göra en utskrift av lönen, genom att klicka på ’Utskrift’:Skriv ut på valfri skrivare.


Utbetalningsunderlag


Vill man ha en lista på gjorda löner, som underlag för betalning, tar man ut ett utbetalningsunderlag i menyn ’Utskrifter’:
Lönesammanställning och bokföringsunderlag


Välj datum för lönekörningen:
Uppbördsdeklaration


För underlag för uppbördsdeklarationen, gör man en sammanställning för hela månaden: